ClickCease

Общи Условия

Общи условия за ползването на интернет сайт www.firma-bg.com.

Уебсайтът www.firma-bg.com е собственост и се управлява от СВН ФИНАНС ООД. Настоящите общи условия представляват споразумение между Вас (като потребител и/или посетител) и СВН ФИНАНС ООД ЕИК 205856886 със седалище гр. София, ул. Кадемлия № 31, ателие 2, относно продуктите и услугите , достъпни на или чрез www.firma-bg.com.

Ползването на услугите и продуктите, достъпни чрез интернет сайта www.firma-bg.com, са достъпни, единствено и само при приемане на настоящите общи условия, регламенти и клаузи в настоящият документ.При несъгласие с общите условия или ако нямаш навършени 16 години, услугите и продуктите предлагани от СВН ФИНАНС ООД чрез интернет сайта www.firma-bg.com не трябва да се използват.

Услуги и продукти предлагани чрез интернет сайта www.firma-bg.com. Услугите и продуктите предлагани чрез интернет сайта www.firma-bg.com са предназначени за подпомагане и развитие на бизнеса в България.
За всички услуги, ползвателят в ролята си на потребител може да се възползва от всички права уредени в Закона за защита на потребителите.Всички платени услуги и продукти достъпни чрез интернет сайта www.firma-bg.com се предоставят след авансово плащане на цената.

Адвокатските услуги, достъпни чрез интернет сайта www.firma-bg.com са субект на регулация по Закона за адвокатурата, Етичния кодекс на адвоката, Наредба 1 от 09.07.2004 за минималните размер на адвокатските възнаграждения, както и решенията на Висшия адвокатски съвет.

СВН ФИНАНС ООД не отговаря за загуби и вреди във връзка с използването на интернет сайта www.firma-bg.com, или който и да е интернет сайт, водещ до интернет сайта www.firma-bg.com в следствие на техническа неизправност на интернет платформата, както и вреди в следствие на грешка или неточност в съдържанието на интернет сайта.

Цени, такси, начин на плащане, жалби и връщане на пари.
Всяка цена, посочена на интернет сайта www.firma-bg.com, или договорена със съответният специалист за предоставяне на конкретна услуга или продукт трябва да бъде заплатена предварително.
Услуги или продукти, които не са заплатени в пълният размер от посочената или договорена цена няма да бъдат предоставени до момента на заплащане.
Изключение са услугите и продукти предоставени безплатно от интернет сайта www.firma-bg.com.

Опциите за безплатен месец/месеци безплатно счетоводство са валидни единствено и само за клиенти сключили договор за счетоводно обслужване.
Изработката на лого в промоция или под формата на добавен подарък към определена услуга не включва изработката на 3D и анимирано лого.
При регистрация на фирма по ЗДДС е необходимо да бъдат предоставени предварително договор за наем и договор за счетоводни услуги заедно с необходимите документи за регистрация пред Търговският регистър.
Доброволна регистрация по ЗДДС при регистриране на фирма се извършва с попълване на изрично съгласие от страна на фирмата.
Доброволната регистрация по ЗДДС съгласно условията на чл.100 от ЗДДС може да се направи, както при регистрирането на фирмата преди започването на нейната дейност, така и след стартирането на същата.

СВН ФИНАНС ООД приема единствено и само заплащания за услуги и продукти предоставяни чрез интернет сайта www.firma-bg.com по банков път чрез превод по сметка.За всички платени услуги и продукти, предоставяни чрез интернет сайта www.firma-bg.com се дължи авансово плащане.

Отказ от услуга е възможен до момента, в който услугата е започнала да се изпълнява от страна на СВН ФИНАНС ООД. Изключение, са случаите на допълнително договаряне или промяна на условия или продукт.
Всеки отказ от заявена услуга трябва да бъде изпратен в писмен вид на имейл адреса предоставен на www.firma-bg.com.
В случай на възстановяване на сума, същата ще бъде възстановена в рамките на 30 - дневен срок от потвърждение за възстановяване, като ще бъдат удържани 20% от сумата за покриване на такси.
Всички суми се възстановяват единствено и само по банков път.
В случай на допусната грешка от страна на СВН ФИНАНС ООД за услуга или продукт, заявени чрез интернет сайта www.firma-bg.com,  СВН ФИНАНС ООД  ще  възстанови  сумата в пълен размер.

СВН ФИНАНС ООД разглежда жалби, оплаквания и рекламации свързани с услуги и продукти предоставени чрез интернет сайта www.firma-bg.com единствено и само в писмена форма, изпратени на имейл адрес  pitai@firma-bg.com. Всички жалби, оплаквания и рекламации ще бъдат разгледани в разумен срок и на подателя ще бъде изпратен отговор, съдържащ решение по казуса.
Рекламации поради грешка на СВН ФИНАНС ООД се удовлетворяват незабавно.

Допълнения и промени на общите условия:

СВН ФИНАНС ООД си запазва правото да прави промени в настоящите обши условия за използване на услуги и продукти предоставяни чрез интернет сайта www.firma-bg.com.
Всички промени влизат в сила веднага.
Всеки потребител има правото да преустанови използването на услугите и продуктите предоставяне от СВН ФИНАНС ООД чрез интернет сайта www.firma-bg.com, в случай на несъгласие с общите условия или направените промени.
Всяка промяна на общите условия влиза в сила веднага, без изрично уведомление.

При натискане на „Приемам“ Вие се съгласявате със съхраняването на бисквитки на вашето устройство за подобряване навигацията в сайта, анализиране използването на сайта и да подпомогнете нашите маркетингови усилия. За повече информация посетете
''Управление на лични данни''.