ClickCease
Регистрация на фирма

Как да си отворя фирма

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ПРЕДИ ДА СИ ОТВОРЯ ФИРМА

Стартирането на собствен бизнес е трудно начинание, което може да ни струва много скъпо, ако не сме подготвени за предизвикателствата на бизнеса.

За да може законно да упражнявате бизнес и да имате приходи от него е необходимо да имате регистрирана фирма. Тука идва и първото предизвикателство. Каква правна форма да избера?

 

ЕТ - едноличен търговец. Най-важното, което трябва да знаем, ако изберем да регистрираме ЕТ е следното:

Регистрирайки се като едноличен търговец, физическото лице е пряко отговорно с личното си имущество към кредиторите на фирмата.

При ЕТ няма възможност за добавяне на съдружник.

При евентуално прехвърляне на фирмата, отговорността е винаги при продавача. Това означава, че през първите 6 месеца от прехвърлянето продавачът е солидарно отговорен с купувача.

Процедурата по регистрация на ЕТ е лесна, бърза и сравнително по-евтина. Фирмата на ЕТ трябва да съдържа името и фамилията (или презимето) търговеца. Като ЕТ може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Отделно, всяко физическо лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец.

 

ЕООД - еднолично дружество с ограничена отговорност.

Основната разлика между ЕООД и ЕТ е, че при ЕООД, фирмата е отделен правен субект от физическото лице. Това означава, че собственика на ЕООД отговаря за задълженията на дружеството до размера на вноската му без да бъде отговорен с цялото си лично и съпружеско имущество.

Минималният капитал е 2 лв., а дяловете не могат да бъдат по-малки от 1 лв.

При ЕООД едноличният собственик управлява и представлява дружеството лично или чрез назначен от него управител.

За разлика от ЕТ, едно лице може да регистрира неограничен брой ЕООД.

 

ООД - дружество с ограничена отговорност. Единствената разлика между ЕООД и ООД е, че при ООД има повече от един собственик ( български и чуждестранни).

 

АД - акционерно дружество. Основната разлика между АД и ООД е ролята на съдружника. При ООД, неговата роля е голяма и от него се очаква постоянно участие в работата нa дружеството. При АД, ролята на акционерите е да си закупят акции без да бъдат ангажирани с управлението на дружеството. То бива управлявано от управителен орган. АД е предвидено за по-голям тип бизнеси затова минималният капитал е 50 000 лв. - за сравнение, при ООД е само 2 лв. Основна разлика има и при дяловете. При АД имаме акции, а при ООД имаме дружествени дялове, които могат да бъдат продавани единствено с нотариална заверка на подписите.

 

Има и други правни форми, които са легални в България – СД – Събирателно дружество, КД – командитно дружество, КДА – командитно дружество с акции и др., но най–често използваната правна форма за бизнес в България е ЕООД/ООД, заради по опростения режим на създаване и управление и заради защитата на имуществото на съдружниците.

 

След избора на правна форма, това което трябва да изберем е име на фирма, какъв ще бъде предмета на дейност и къде ще бъде седалището на фирмата. Трябва да се определи стартиращия капитал на дружеството, както и кой ще бъде управител - при ЕООД/ООД.

 

Изготвянето на документите, проверката и входирането в Търговския регистър е процес, който е облекчен максимално. За Ваше улеснение, може да се свържете с нашите специалисти на телефон 0895 123 124, или да да се запознаете с процеса на регистрация ТУК.